Boxík

Aktuálně:

Hlášení konečného stavu vodoměru 

------------------------------------------------

Nově :

Prodej nových plastových popelnic o objemu 120 LPlastová popelnice 120 L

Navigace

Obsah

Pro rok 2017 bylo stanoveno Zastupitelstvem obce Petříkov vodné a stočné ve výši:

Vodné :     37,- Kč

cena odebrané pitné vody za 1 m3  včetně DPH

Stočné :   1 680,- Kč 

cena vypouštěné  splaškové vody dle směrných čísel za osobu a rok včetně DPH